O hospodě Na Hradě

Historie restaurace Na Hradě

Dům tvoří roh ulice Špitální též Špitálské od roku 1903 a křiží se s ulicí Tomkovou dříve Řeznickou. Opodál v Tomkově ulici bývaly nejprve dřevěné později zděné Řeznické krámy. Dům je součástí městského bloku a ten je zaznamenán na plánu města z roku 1419. Původní dům byl dřevěný se sklepy a lochy, byl pravovárečný. Po častých požárech města několikrát vyhořel a nakonec na gotických základech byl postaven zděný dům. Podrobnější historické prameny o tomto domě mlčí, avšak hospoda byla v tomto domě od nepaměti. Při průzkumu prováděném v Hradci Králové se uvádí, že poslední stavba domu proběhla podle Dr. D. Líbala v roce 1890, byl jednoposchoďový, s bosovanou omítkou a klasicistním vzhledem ze Špitálské ulice. Staré číslo popisné podle okolních domů bylo 164. Základní gotické zdivo je smíšené, z cihel a pískovcových bloků. Samotný dům je veden jako kulturní památka městské památkové rezervace.

Podle dochovaného seznamu majitelů domů byl vlastníkem v roce 1790 Josef Marvan. František Kuchynka, řezník je jako majitel domu uváděn v letech 1806 – 1807. Od roku 1826 je vlastníkem František Bořický se spolumajitelem Vavřincem Wintrem, řezníkem. Svůj díl prodal Bořický v listopadu 1833 Františku Herrmannovi, měšťanu a obchodníku a ten v ten den si koupi si nechal potvrdit a vše zapsat na magistrátu. Nevlastnil však tu část, kterou koupil dlouho, protože je pro rok 1836 a také 1839 je uváděn jako jediný majitel domu Vavřinec Wintr.

Ve městě bydlel pevnostní zedník Jan Kurz, cechovní zednického cechu. Jeho syn František Kurz, také zedník se oženil v roce 1840. a jeho manželkou se stala dcera Vavřince Wintra. Do zednického cechu byl přijat až v roce 1850. Nikde však není zmínka, že by v domě s manželkou bydleli. Dědicem domu se stal v letech 1859-1869 Emanuel Wintr přezdívaný hradečany „ nácíček“. V té době se již hospodě v domě říkalo „U Pěti stehen“. Jak název vznikl není doloženo.

I když se uvádí, že dům byl postaven 1890 nebyla nalezena žádná zpráva, ve stavebním archivu města. V roce 1894 byl majitelem domu i hospody Václav Javůrek a hospodu po určitou dobu i vedl. Od roku 1911 se stal nájemným hostinským Antonín Jeřábek a po něm, několik dalších hostinských, mezi nimi byl i hostinský Herčík, otec tří dcer. Za nějakou dobu si na sebe opět vzal hospodu Václav Javůrek. Tehdy docházela do hostince neteř Javůrkova, slečna Astrová, jako dobrá společnice studentům, bydlícím mimo Boromeum. V této době bydlel v nájmu švec ‚ později městský vážný a kustos Palackého čítárny, Karel Mašta, kterého hradečtí přezdívaly „sumec“ pro jeho dlouhý knír, dalším byl krejčí Bělohoubek.

Zlatý věk hospody nastal od roku 1858 — 1859, kdy se začínalo s bouráním domů pro stavbu Boromea. Stavbu vedl stavitel Dobrkovský. Pokračovala rychle kupředu a mnoho zedníků a pomocníků mělo kam chodit pro pivo. Dokončena byla na podzim roku 1859. Přesto, že studenti z Boromea měli zakázáno navštěvovat hostince ve městě, tolerovalo se posílání pro pivo Boromeistům a také jejich občasné návštěvy. Někdy sem přicházeli i studenti gymnazia na Velkém náměstí a pokud se obě skupiny sešli najednou v této hospodě, vznikaly zde slavné studentské rvačky.

Zlatý věk hospody

Zlatý věk hospody nastal od roku 1858 — 1859, kdy se začínalo s bouráním domů pro stavbu Boromea. Stavbu vedl stavitel Dobrkovský. Pokračovala rychle kupředu a mnoho zedníků a pomocníků mělo kam chodit pro pivo. Dokončena byla na podzim roku 1859. Přesto, že studenti z Boromea měli zakázáno navštěvovat hostince ve městě, tolerovalo se posílání pro pivo Boromeistům a také jejich občasné návštěvy. Někdy sem přicházeli i studenti gymnazia na Velkém náměstí a pokud se obě skupiny sešli najednou v této hospodě, vznikaly zde slavné studentské rvačky.

To vše však pomáhalo velkému odběru výborného piva, kterého zde v té době, měly největší zásobu ve městě, s nejvyšší kvalitou. V roce 1902 se Boromeisté odstěhovali do Boromea na břehu Orlice a hostinec navštěvovali vojáci a studenti gymnazia avšak i tentokrát požehnaná doba netrvala dlouho. Od roku 1914 se stěhuje gymnazium do Boromea, kde setrvává do roku 1927 a stěhuje se dále do Tylova gymnazia na břehu Labe.

Dalo by se říci ‚ že Boromeisty vystřídají pošťáci města, z pošty v Boromeu, avšak ti nesměly navštěvovat, pod ztrátou zaměstnání žádný hostinec ve městě a tak nejbližší byl pošťácký hostinec u Pórů nedaleko skladů vedlejších kasáren na Slezském Předměstí. V roce 2005 zde však není ani tato hospoda, ani sklady, ale rozsáhlé sídliště Slezské Předměstí. Hostinec „U Pěti stehen“ byl jeden z mála v Hradci Králové, kde nebyla dámská obsluha a nebyla tu zaměstnána ani sklepnice.

Tak byla hospoda ušetřena od prostituce, která městu v době jejího největšího rozmachu, přinášela mnoho obětí s příjicí. V létech 1931-1936 byl hostinským Eduard Štajner a hospoda nesla název „U Štajnerů“. V roce 1941 se uvádí jako majitelka Blažena Fišerová, vlastnicí práva várečná. Je zajímavé, že znalec historie města Aleš Doubrava chodicí také občas do této hospody, se omezil na konstatování, že v roce 1970 se hostinec jmenoval „ Na Hradě“ a že sem chodívali studenti z Boromea na dobré pivo. Také archivář města Vincenc Paulus neuvádí žádné podrobnosti o domě a zápisy o majitelích nejsou úplné.

V roce 1967 byl vlastníkem hostince „ Na hradě“ podnik RaJ (Restaurace a Jídelny v Hradci Králové. Ty zavedly výtahovou šachtu do pivního sklepa. Provedly se stavební úpravy k rozšíření hostince a povolení k užíváni bylo vydáno v roce 1969. Tehdy zde byl vedoucím pan Roček.
Navrácen byl restituci v roce 1993.
Od roku 2002 provozuje restauraci naše společnost, která se snaží zachovat historický i společenský význam a navázat tak na tradici dobrého jídla a piva, která zde vznikala od nepaměti.

HOSPODA NA HRADĚ

Přijďte k nám posedět

Celá restaurace je otevřena každý den od 10 h. Navštivte naši hospůdku s přáteli a využijte naše prostory pro své akce a večírky. Těšíme se na Vás.

Jídelní lístek
Nápojový lístek

REZERVACE

Rezervaci provádějte prosím telefonicky na čísle 603 873 667 a nebo osobně v provozovně.

KONTAKT

Provozní doba

Pondělí: 10:00 – 24:00
Úterý: 10:00 – 24:00
Středa: 10:00 – 24:00
Čtvrtek: 10:00 – 24:00
Pátek: 10:00 – 01:00
Sobota: 11:00 – 01:00
Neděle: 11:00 – 23:00
Kontakt

Produkty domácích výrobců

Vybíráme ty nejlepší produkty domácích výrobců proto při volbě piva jasně zvítězil Plzeňský Prazdroj , který je u nás výborně ošetřen a čepován přímo z tanků na několik způsobů..

Na čepu

Čerstvé suroviny

Naši kuchaři připravují tradiční česká jídla z výhradně čerstvých surovin od místních dodavatelů. Vše připravujeme s maximální péčí tak, abyste byli co možná nejvíce spokojeni.  Těšíme se na Vás, kolektiv Na Hradě.

DENNÍ MENU

Otevřeno každý den

Celá restaurace je otevřena každý den od 10 h, o víkendu od 11 h. Navštivte naši hospůdku s přáteli a využijte naše prostory pro své akce a večírky. Rezervace provádějte prosím telefonicky nebo osobně na baru.

Kontakt